Uzmanpark

Kullanıcı Sözleşmesi

• Uzmanpark Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ediyorum.

UZMANPARK KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme Tarihi: 10.10.2019

KULLANICI, UZMANPARK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNU, ELEKTRONİK OLARAK VERDİĞİ ONAY İLE SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİ BEYAN EDER. UZMANPARK UYGULAMASININ VE İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM KURALLARI İLE UZMANPARK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN KURAL VE KOŞULLAR VE NİHAYETİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BURADA GÖSTERİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA TABİDİR.

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Şirket merkezi Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5/1 Şişli İstanbul adresinde kayıtlı UZMANPARK BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “UZMANPARK” olarak anılacaktır)

ve beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

((UZMANPARK ve Kullanıcı’dan her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi birlikte Taraflar olarak anılacaktır.)

1. Tanımlar

İşbu sözleşme kapsamında aşağıdaki terimler yine aşağıda kendilerine verilen anlamda kullanılmıştır:

“Kullanıcı” UZMANPARK’ı hizmet almak, hizmet vermek amaçlarından herhangi biri ya da hepsi için kullanan; web sitesi veya mobil uygulama ziyaretçilerini ifade eder. Bireysel Üye ve Kurumsal Üyeler’in tamamı Kullanıcı sıfatıyla burada gösterilen hüküm ve şartları kabul eder.

“Bireysel Üye” UZMANPARK tarafından talep olunan bilgilerin verilmesini takiben yapılacak aktivasyon işlemi sonrasında UZMANPARK sistemini kullanmaya hak kazanan gerçek kişi kullanıcıları ifade eder.

“Kurumsal Üye” UZMANPARK tarafından talep olunan bilgilerin verilmesini takiben yapılacak aktivasyon işlemi sonrasında UZMANPARK gerçek ve tüzel kişi kullanıcıları ifade eder.

“Ödeme Kuruluşu” Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş Elektronik Para Kuruluşu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yetkili banka ve finans kuruluşlarını ve Kullanıcının UZMANPARK sistemi üzerinden ödeme yapması için kullanılan kuruluşları ifade eder.

“Hizmet Alan” UZMANPARK web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla hizmet talebi gönderen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Hizmet Veren”” UZMANPARK web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla hizmet verme teklifi gönderen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Platform” UZMANPARK web sitesi ve mobil uygulamasını ifade eder.

“Kazanılmış İş”; Hizmet veren üye tarafından platform aracılığıyla gönderilen teklifin hizmet alan tarafından sistem üzerinden kabul edilmesi halini ifade eder.

“Sözleşme” işbu kullanıcı sözleşmesini ifade eder.

“Hizmet Modülü” UZMANPARK platformunun sistemde tanımlı iş alanlarında; hizmet alan ile hizmet vereni buluşturan modülü ifade eder.

“Kariyer Modülü” UZMANPARK platformunun sistemde tanımlı iş alanlarında; iş arayan ve işçi arayanı buluşturan ve mülakat yapmalarına olanak sağlayan modülü ifade eder.

“Firma/Uzman Rehberi Modülü” Gelişmiş harita ve filtreleme desteği ile bölgesel olarak, nokta atışı firma ve uzman arayışı yapılmasına ve bunlarla iş yapılmasına (iş başına ya da tam zamanlı) olanak sağlayan modüldür.

“Ücretli Hizmetler” UZMANPARK sisteminin Kullanıcılar tarafından kullanımı kapsamında karşılığında Kullanıcı tarafından ücret ödenmesi gereken ve işbu Sözleşme’de gösterilen hüküm ve şartlar dairesinde ücreti tahsil edilecek hizmetleri ifade eder.

“GBP” Teklif gösterilmesi, ücretlendirme, kullanıcıların sıralaması, puanlama ve UZMANPARK sisteminin kullanımına ilişkin diğer performans ve başarı kriterlerine dayanarak Hizmet Verenler için oluşturulan genel başarı puanıdır.

“UZMANPARK KVK Politikası” Kullanıcıların Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin UZMANPARK tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konularda UZMANPARK’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel politikalarını düzenleyen ve kullanıcıdan Sözleşme’nin kurulması sırasında alınan ve daha sonra ilgili mevzuat uyarınca zaman zaman talep edilebilecek olan ve Platform üzerinden her zaman erişilebilecek olan onay metnini ifade eder.


2. Sözleşmenin Amacı Ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin amacı; UZMANPARK’ın kullanımına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. UZMANPARK, Sözleşme kapsamında yer alan kullanıcı yükümlülükleri ve talimatları dahil tüm şartları tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Mobil uygulama üzerinden ilan olunan veya UZMANPARK tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla Kullanıcı’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır.


3. Sözleşmenin Onaylanması

UZMANPARK sistemine girilerek (mobil uygulaması, web sitesi veya ileride oluşturulabilecek diğer platformlar), üyelik tipine göre kişisel bilgiler doldurulduğunda ve aktivasyon işlemi tamamlandığında Kullanıcı olunur. Kullanıcı’nın seçtiği üyelik tipine göre UZMANPARK’a bildirmesi gereken kişisel bilgiler değişiklik arz etmektedir. Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.


Her UZMANPARK kullanıcısı, UZMANPARK mobil uygulamasının ve web sitesinin hizmetlerinden yararlanmaya başlamak için, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eder.

4. UZMANPARK’ın Genel Yapısı ve Modüller

UZMANPARK, hizmet alan ile hizmet vereni güvenli bir ortamda buluşturan, uluslararası iş ortamında kaliteli iş ortaklarını bir araya getirerek daha üretken ve başarılı olmalarını sağlamayı arzulayan çevrimiçi bir platformdur.

UZMANPARK sisteminde bu amaçlara yönelik iki ana modül bulunmaktadır:

i. Hizmet Modülü: Sistemde tanımlı herhangi bir konu başlığında, önceden tanımlı sorularla ilan oluşturulması ve bu ilana gelen teklifler arasında seçim yapılarak, tarafların bir araya getirilip ilgili iş hakkında iletişime geçmesini veya işin yapılmasını amaçlanır.

ii. Firma/Uzman Rehberi: Gelişmiş harita ve filtreleme desteği ile bölgesel olarak, nokta atışı firma ve uzman arayışı yapılmasına ve bunlarla iş yapılmasına (iş başına ya da tam zamanlı) olanak sağlar.

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabulü ve üyeliğin aktivasyonunu takiben, UZMANPARK kapsamındaki her iki modülden yararlanabilir ve UZMANPARK tarafından belirlenen hüküm ve koşullar kapsamında tüm modüllerin sunduğu hizmetlerden aynı anda yararlanabilir.

Kullanıcı, UZMANPARK hizmetlerinden yararlandığı sırada UZMANPARK KVK Politikası’na göre kişisel verilerinin toplandığını bildiğini, UZMANPARK KVK Politikası’nda yer alan tüm hükümleri anladığını, onayladığını kabul ve beyan eder.


5. UZMANPARK Üyelik Sistemi

5.1. Bireysel Üyelik: Kullanıcı, UZMANPARK mobil uygulaması veya web sitesine girerek ad, soyad, adres ve mobil cihazına gönderilen kod ile onaylanmış cep telefonu numarasını ve iletişim bilgilerini ve UZMANPARK tarafından sistemin sağlıklı işleyebilmesi için talep edilen bilgileri kaydeder ve kullanıcı adı ve şifre tahsisi ile aktivasyon işlemi sonrasında Bireysel Üye olarak sistemi kullanmaya başlayabilir. UZMANPARK, kullanıcı adı ve şifrenin belirli kriterlere göre belirlenmesini (ayırt edicilik, güvenlik, yasalar ve genel ahlaka uygunluk vb.) talep edebilir.

5.2. Kurumsal Üyelik

Kullanıcı; ticaret ünvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az birini; talep edilmesi halinde tebligata elverişli KEP adresini; vergi kimlik numarasını yahut MERSİS numarasını; merkez adresini; mobil cihazına gönderilen kod ile onaylanmış telefon numarasını ve UZMANPARK tarafından sistemin güvenli ve etkin işleyişi amacıyla Kullanıcı’ya ilişkin bilgileri teyit etmek için gerekli olan sair evrakı sisteme girdikten sonra ve bu bilgiler UZMANPARK tarafından onaylandıktan sonra, kendisine kullanıcı adı ve şifre tahsisi sonrasında elektronik ortamda onay verilmesiyle Kurumsal Üye olabilir. UZMANPARK, kullanıcı adı ve şifrenin belirli kriterlere göre belirlenmesini (ayırt edicilik, güvenlik, yasalar ve genel ahlaka uygunluk vb.) talep edebilir.

5.3. Ücretlendirme

5.3.1. UZMANPARK, Kullanıcılara ücretli ve ücretsiz hizmetler verebilir. Kullanıcının hangi hizmetlerden ücretli veya ücretsiz olarak faydalanabileceği, üyelik paketleri ile bunların fiyatları sistem üzerinden Kullanıcılara duyurulur. UZMANPARK, Platform üzerinden yürütülen hizmetlere ilişkin ücretleri tek taraflı olarak değiştirebileceği gibi; tüm hizmetleri ücretli hale de getirebilir. Mobil uygulama üzerinden ilan olunan veya UZMANPARK tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla Kullanıcı’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır.

5.3.2. Kart Bilgilerinin Sisteme Girilmesi: Ücretli Hizmetler bakımından Kullanıcı, geçerli bir kart numarası ve talep edilecek ilgili kart bilgilerini, ödeme hizmeti altyapısını sağlayan Ödeme Kuruluşu tarafından sağlanan/sağlanacak sisteme girer. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla veya elektronik ortamda kabul etmekle, Ödeme Kuruluşu’nun hizmet bedellerini tahsil etmekle yetkilendirildiğini kabul eder. Kullanıcının kart bilgileri UZMANPARK sistemine kaydedilmez, UZMANPARK’ın bahsi geçen bilgilere erişimi işlemin hiçbir aşamasında yoktur ve kredi kartı bilgilerinin herhangi bir surette izinsiz kullanımı nedeniyle UZMANPARK’ın sorumluluğu yoktur. Kullanıcının kart bilgileri Ödeme Kuruluşu’nun sisteminde kaydedilir ve Ödeme Kuruluşu tarafından sistem işleyicileri ile paylaşılır. Bu itibarla, Kullanıcı bilgi ve iradesi dışında kredi kartının kullanıldığı iddiasıyla UZMANPARK’tan hak ve alacak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin Ödeme Kuruluşu’na aktarılması ve Ödeme Kuruluşu tarafından kişisel verilerinin ilgili Ödeme Kuruluşu’nun gizlilik ve veri işleme politikasına göre işlenmesi ve saklanmasını kabul ve taahhüt eder. Ödeme Kuruluşu’nun sisteminde meydana gelen aksaklıklarından UZMANPARK hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.3.3. Üyelik Bedeli: UZMANPARK mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden Kullanıcı sıfatını kazanmak ücrete tabi değildir. Kullanıcı, tek bir kullanıcı hesabı üzerinden aynı anda birden fazla hizmet talebi gönderebilir. Kullanıcının hizmet talebi gönderme işlemi UZMANPARK tarafından ücretsiz veya ilan edilen ücret karşılığında yapılabilir. UZMANPARK’ın ücrete ilişkin düzenlemeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

5.3.4. Hizmet Bedeli: Kullanıcı’nın ödeyeceği hizmet bedeli, sahip olduğu üyelik çeşidine göre değişiklik göstermektedir.

     • Basic Üyelik: Kullanıcı, bu üyelik çeşidinde ücretsiz veya UZMANPARK tarafından belirlenecek ücret karşılığında ilan oluşturabilir, hizmet alımı için teklif verebilir, hizmet Alan ilanlarını görebilir. Ancak, Hizmet Sağlayıcı, hizmet vermek amacıyla teklifte bulunabilmek için yapacağı tüm işlemler bakımından UZMANPARK tarafından belirlenecek ve kendisine bildirilecek ücreti ödemekle mükelleftir. Hizmet için ödenecek ücret, UZMANPARK tarafından tek taraflı olarak belirlenecek kriterlere göre değişkenlik gösterebilir.

     • Ultimate üyelik: Hizmet Veren, sistem kapsamında teklif vermek ve hizmet vermek için bu üyelik çeşidinde sunulan paketlerden kullanımına uygun olanı seçer. Seçtiği pakete göre, Platform’un sağladığı tüm hizmetlerden belirli oranlarda/sınırsız olarak yararlanabilir. Ultimate üyelik, kullanıcılara basic üyelikten farklı olarak gelişmiş profil sayfaları ile firma ya da uzmanların kendi web siteleri şeklinde kullanabilecekleri, geniş kitlelere ulaşabilen bir alan sağlamaktadır.

     • Paketler: Kullanıcı, UZMANPARK Platform’u aracılığıyla sunulan paketlerden kullanımına uygun olanı Ödeme Kuruluşu sistemini kullanarak kredi kartı yahut bankamatik kartı ile satın alır. Bu madde hükmüne göre kullanım ücretleri Kullanıcının paket bakiyesinden düşülür.

     • Kontör satın alınması: Kullanıcı, UZMANPARK sistemi aracılığıyla sunulan kontör miktarlarından kullanımına uygun olanı Ödeme Kuruluşu sistemini kullanarak kredi kartı, bankamatik kartı yahut banka havalesi yolu ile satın alır. Bu madde hükmüne göre kullanım ücretleri kullanıcının kontör bakiyesinden düşülür.

     • Komisyon ücreti: Kullanıcı, hizmet sağlayıcı olarak Platform’u kullandığı sırada verdiği teklif sonrası işi kazanırsa, aldığı iş meblağının UZMANPARK tarafından belirlenecek ve Kullanıcı’ya iş öncesi bildirilecek kısmını UZMANPARK’a komisyon olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder..

5.3.5. UZMANPARK, hizmetlerin bazılarının veya tamamının kullanım bedelini her zaman tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Mobil uygulama, web sitesi üzerinde ilan olunan veya UZMANPARK tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla Kullanıcı’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır.

5.3.6. Kullanıcı’nın cep telefonu, bilgisayarı, tableti gibi internete erişimi olan herhangi bir cihazının çalınması yahut kaybedilmesi, Kullanıcı’nın kullanıcı adı, şifre ve benzeri kullanım bilgilerinin çalınması, kaybolması ve benzeri durumlarda UZMANPARK’a bildirimde bulunularak sistemdeki bilgilerin silinmesi talebi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, üçüncü kişiler tarafından uygulama kullanılırsa bu durumdan UZMANPARK sorumlu tutulamaz.


6. UZMANPARK Kullanıcılık Şartları

Yaş Sınırı: Reşit olmayanlar UZMANPARK Kullanıcısı olamaz. Kimlik bilgilerini yanlış doldurarak sisteme kaydolanlar hakkında 9/2 Madde hükmü uygulama alanı bulacaktır.


7. Genel Kurallar

7.1. Kullanıcının Uygulamayı Kötüye Kullanamaması: Kullanıcı, UZMANPARK uygulamasını yalnızca sözleşmenin ve yerel yasaların izin verdiği şekilde kullanabilir. Bu kurala aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zarardan tek başına sorumlu olur. Bununla birlikte, aykırı hareketin tespiti halinde Kullanıcı ve UZMANPARK arasındaki sözleşme UZMANPARK tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir, Kullanıcı’nın UZMANPARK sistemine erişimi engellenebilir. Kötüye kullanım nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda geriye etkili olarak hak kazanılan krediler sıfırlanır, Kullanıcı’ya hiçbir geri ödeme yapılmaz ve bu tutar UZMANPARK tarafından ceza olarak irat kaydedilir. Gerektiğinde UZMANPARK tarafından resmi makamlara Kullanıcı’nın hukuka aykırı eylemi hakkında bildirimde bulunulabilir.

7.2. UZMANPARK Kullanım Hakkı Devredilemez: Kullanıcı, kendisine tahsis edilen kullanıcı adını ve şifresini 3.şahıslara kullandıramaz. Aksinin tespiti halinde Sözleşme’nin 9/2 Maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan Kullanıcı 3.kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kullanıcı, hesabının izinsiz kullanıldığını tespit ederse UZMANPARK’a derhal bildirimde bulunur. Aksi halde doğacak her türlü zarardan Kullanıcı tek başına sorumlu olur.

7.3. Kullanıcı, UZMANPARK platformunu suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni işlerde, kullanamaz. İşbu hükme aykırılığının tespiti halinde Sözleşme’nin 9/2 maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda Kullanıcı bir daha UZMANPARK kullanıcısı olamaz. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumludur.

7.4. UZMANPARK tarafından sunulan hizmetler, çok farklı şekillerde bilgi paylaşımına olanak vermekte; kullanıcılar; resim, video, yazı, ses, yorum ve sair veri paylaşımı yapabilmektedir. UZMANPARK Platformu, UZMANPARK’a ait olmayan içerikleri görüntüleyebilir. Üçüncü kişilerin görmesini sağlayabilir. Kullanıcı, bu durumu engellemek için, kendisine erişmesini engellemek istediği kullanıcıyı sistem üzerinden engelleme hakkına sahiptir. Bunun haricinde, paylaşılan, gönderilen, bilgi ve içerikler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Bu durumda, bu içerikten doğacak her türlü zarardan içeriği sergileyen taraf münhasıran sorumludur. Kullanıcı, böyle bir durumda UZMANPARK’ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, diğer bir kullanıcı tarafından zararlı bir içeriğin gönderilmesi durumunda bu durumu derhal UZMANPARK’a bildirmekle mükelleftir.

UZMANPARK platformunda sergilenen içerik; gerekli görülmesi halinde UZMANPARK tarafından incelenebilir. İçeriğin sözleşme kurallarına yahut yasalara, telif hakkı kurallarına aykırı olduğunun tespiti halinde içerik engellenir ve içeriği sergileyen hakkında sözleşmenin 9/2 maddesi uygulama alanı bulur.

7.5. Kullanıcı’nın ihmali veya kasti davranışı neticesinde diğer kullanıcıların yahut 3.kişilerin görebileceği maddi ve manevi zararlardan UZMANPARK doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.6. UZMANPARK, kullanıcıya göndereceği bildirim ile alacağı izin sonrası kullanıcıların mikrofon, kamera, galeri ve konum servislerine erişim sağlayabilir.

7.7. UZMANPARK mobil uygulamasında yeni bir sürüm ve özellik söz konusu olduğunda, uygulamayla birlikte yüklenen yazılım Kullanıcı cihazında bu amaçla değişiklik yapabilir. Kullanıcı, bu durumu bildiğini, cihazında bu yönde bir değişiklik yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. UZMANPARK, uygulamanın geliştirilmesi için, tek taraflı olarak başka işlevler ve özellikleri ekleyebileceği gibi var olan özellikleri değiştirebilir, yeni işlevler ekleyebilir, işlevlerin kullanımını bir süre durdurabilir, yahut tamamen ortadan kaldırabilir.

7.9. Kullanıcı, uygulamadan kaynaklanan bir nedenle sistemi kullanamaz duruma gelirse, durumu derhal UZMANPARK’a bildirmekle mükelleftir. Gerekli bildirimi yapmaması halinde hiçbir hak iddia edemez.

7.10. UZMANPARK, aracı hizmet sağlayıcı konumunda olup, UZMANPARK sistemi aracılığıyla kullanıcıları çevrimiçi ortamda tanıştırmak, aralarındaki iletişime aracılık etmek için gerekli altyapıyı hazırlayarak kullanımlarına sunmakla görevlidir. Hizmet sunduğu platformu kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla mükellef değildir. UZMANPARK sağlanan mal ve hizmetler bakımından herhangi bir garanti, ayıba veya zapta karşı tekeffül, taahhüt vermez; her türlü mal ve hizmet tedariki bakımından sorumluluk münhasıran ilgili taraflara aittir. Kullanıcı, bu durumu bildiğini; böyle bir durumla karşılaşması durumunda UZMANPARK’ın hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

7.11. UZMANPARK, kullanıcıların niteliklerini, bilgi birikimini, geçmişini doğrulamakla mükellef değildir. UZMANPARK’ın bu konuda özen gösteriyor olması, hiçbir şekilde sorumlu olduğu kabul anlamına gelmez. Kullanıcı, sözleşmenin kurulduğu sırada verdiği kişisel bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı’nın gerçeğe aykırı bildirimde bulunması nedeniyle doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zarar münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7.12. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, düzenlenen profil içerikleri herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını, kişilik haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı ihlal etmeyecek; genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve kendisinin aksi davranışı halinde tüm sorumluluğun münhasıran kullanıcılara ait olduğunu; UZMANPARK’ın doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir sorumluluğunun olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu türde bir içerik yayınlaması halinde, UZMANPARK tarafından Sözleşme’nin 9/2 maddesi uygulama alanı bulacağı gibi; içerikler de engellenebilir.

7.13. UZMANPARK, Platform’a kullanıcı, reklam veren veya sponsor sıfatıyla dahil olacak herhangi bir 3.kişinin, fiil ve davranışından doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, bu durumu bildiğini ve UZMANPARK’a 3 Kişilerin eylemlerinden dolayı hiçbir sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.14. Kullanıcı, Platform kapsamındaki herhangi bir modülü kullanırken iletişim kurmak istemediği başka bir kullanıcı ile karşılaşırsa sistem üzerinden o kullanıcıyı engelleme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Platform’da sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı sırasında karşı taraf kullanıcıyı favorilerine ekleyebilir, yorum ve puan verebilir; bu durumda sistem benzer talepleri halinde favorilere eklenen kullanıcıya erişimi kolaylaştırır. Ancak, bu durum favorilere eklenen kullanıcıya erişim garantisi şeklinde yorumlanamaz.

7.15. Kullanıcı, Platform’u kullanımı sırasında diğer kullanıcılar veya başkaları ile ilgili elde ettiği kişisel verileri 3.kişilerle paylaşmayacağını; aksi durumda ortaya çıkacak her türlü doğrudan dolaylı, maddi ve manevi zarardan sorumlu olacağını; bildiğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

7.16. Kullanıcı, Platform’da uygulanan hizmetler için öneride bulunduğunda; UZMANPARK Kullanıcı’ya herhangi bir bedel ödemeksizin bu önerileri kullanma uygulama ve paylaşma hakkını haizdir.

7.17. Kullanıcı isteği halinde; UZMANPARK web sitesi ve uygulamaları üzerinden, diğer bazı web sitesi ve uygulamalarına bağlanabilecektir. Kullanıcı, UZMANPARK kullanıcı hesabı ile bir diğer uygulama veya web sitesine bağlanmak üzere izin verirse, diğer uygulama veya sitenin UZMANPARK uhdesindeki kişisel verilerine erişebileceğini bildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, Kullanıcı, diğer uygulama veya sitenin kendi hukuki koşularını ve gizlilik politikalarını da kabul etmiş sayılır. UZMANPARK, diğer site ve uygulamaların hukuka aykırı davranışlarından sorumlu değildir.

7.18. UZMANPARK’ın hiçbir davranışı, zımni olarak garanti verdiği şeklinde yorumlanamaz. UZMANPARK, 3.kişilerin, kullanıcıların amaca uygun davranışta bulunacağını, Platform’un ticari verimliliğini, herhangi bir kesinti olmaksızın çalışacağını garanti etmez. UZMANPARK’ın bu konuda azami özen gösteriyor olması, sorumlu olduğu şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, bu durumu bildiğini ve taleplerini buna göre belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. UZMANPARK Platformu Aracılığıyla Sağlanacak Hizmetler

8.1. Hizmet Modülü

8.1.1. Hizmet alan kullanıcı, sistemde tanımlı herhangi bir iş alanını seçerek; tanımlı sorular aracılığıyla ilan oluşturur.

8.1.2. İlanın yayın süresi: Her ilan UZMANPARK platformunda en fazla 4(dört) gün kalabilir ve her ilana azami 5(beş) teklif gelebilir. Ultimate üyelerin alabileceği azamî teklif sayısı UZMANPARK tarafından ayrıca belirlenebilir. İlan süresi aşılır, bu süre içinde yeterli sayıda teklif gelmez veya gelen 5 (beş) teklif sonrası anlaşma sağlanamazsa Kullanıcı aynı hizmet talebi için mükerrer ilan veremez. Verilen teklifin kabul edilmemesi nedeniyle Hizmet Veren veya Kullanıcı UZMANPARK’tan ücret iadesi talebinde bulunamaz.

8.1.3. Teklif gösterilmesi, ücretlendirme, Kullanıcı’ların sıralaması, puanlama ve UZMANPARK sisteminin kullanımına ilişkin diğer performans ve başarı kriterlerine dayanarak Hizmet Verenler için bir Genel Başarı Puanı oluşturulur.

8.1.4. Kullanıcılar, Platform’da sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı sırasında diğer kullanıcılar tarafından yapılan yorum ve puanlama, profil gücüne ilişkin algoritma, güvenilirlik, tamamlanan iş sayısı ve benzeri bilgilerle desteklenen algoritmalara göre derecelendirilir. Derecelendirme, her profil altında genel olarak yer aldığı gibi, her bir uzmanlık alanı için de ayrı ayrı ve periyodik olarak saklanır. Sistem, değerlendirme sonuçlarına göre farklı başlıklarda “En İyiler” Listesi oluşturmakta ve yayınlamaktadır. Kullanıcı, bu durumu bildiğini, Platform’u profesyonel olarak kullanacağını, güvenilirliğe önem vereceğini, En iyiler listesi hakkında UZMANPARK’ın herhangi bir garanti vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.5. GBP’nin oluşturulmasında kullanılan algoritma sistem genelinde geçerlidir; UZMANPARK Kullanıcı deneyimini en üst düzeyde tutmak için algoritmada değişiklik yapabilir, Kullanıcı geri bildirimine göre performans artırıcı revizyonlara gidebilir. Hizmet Veren ve Hizmet Alan Kullanıcılar, GBP’nin oluşturulmasında UZMANPARK’ın tek yetkili olduğunu, GBP’nin düşük olması nedeniyle Kullanıcı sıralamasında aşağı ve yukarı yönlü sıralama değişiklikleri nedeniyle UZMANPARK’ın sorumluluğu olmadığını, bu nedenle herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.

8.1.6. Hizmet veren kullanıcılar, kendisine ulaşan hizmet talebine karşı teklifte bulunur. Hizmet alan kullanıcı tarafından teklifin kabul edilmesi halinde hizmet veren tarafından iş kazanılmış olur.

8.1.7. Hizmet alanın teklifi kabul etmesiyle hizmet veren ile arasında anlaşılan şartlarla bir hizmet sözleşmesi kurulur.

8.1.8. Hizmet veren ve hizmet alan tarafından teklifin revize edilmesine karar verilirse; UZMANPARK yeni teklif ile ilgili tekrar ücret talebinde bulunabilir.

8.1.9. Kullanıcı, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla hizmet veren ile iletişime geçmeyecektir. Aksi davranışı halinde Sözleşme’nin 9/2 maddesi uygulama alanı bulur. Geçmişe yönelik tüm paket hakları sıfırlanır ve iade talebinde bulunamaz.

8.1.10. UZMANPARK’ın; Hizmet Alan ile Hizmet veren arasındaki hizmet sözleşmesinden hiçbir şartta sorumluluğu bulunmamaktadır. UZMANPARK, hizmet sağlayıcının işini zamanında, eksiksiz ve ayıpsız ifa edeceğini garanti edemez. Kullanıcı, Hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesini tam veya gereği gibi ifa etmemesinden UZMANPARK’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine, Kullanıcı, hizmet alanın ifaya hazır olmaması yahut hizmet sözleşmesinden kaynaklanan borçlarını gereği gibi ifa etmemesi halinde UZMANPARK’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını bildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.11. UZMANPARK, kullanıcı değerlendirmeleri ve sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla kullanıcılar arasında objektif bir değerlendirme ve sıralama yapar, bu durumu diğer kullanıcılara çeşitli yollarla duyurur. Ancak bu durum UZMANPARK’ın söz konusu kullanıcılar için vermiş olduğu bir onay anlamına gelmemektedir. UZMANPARK verilecek hizmetin sonucunu ve kalitesini garanti etmez. UZMANPARK’ın hizmet verenlerin sunduğu hizmetin gereği gibi ifasını sağlamak için sergilediği hiçbir çaba hizmet alan ile hizmet veren arasındaki hizmet sözleşmesinden sorumlu olduğu şeklinde yorumlanamaz.

8.1.12. Kullanıcının yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olması gereken şartlar, alması gereken izinler, yapması gereken bildirimler ve sair durumlardan kaynaklanan her türlü sorumluluk münhasıran kendi uhdesindedir. Kullanıcının bu sorumluluklara aykırı davranışı halinde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı bu durumu bildiğini ve mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.13. Hizmet sağlayıcı ile hizmet alan kullanıcı arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden hizmet sağlayıcı ve hizmet alan tek başına sorumludur.

8.1.14. UZMANPARK platformunda sunulan hizmetlerden dolayı, UZMANPARK Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

8.1.15. UZMANPARK yalnızca aracı konumunda olup; bu ilişki hiçbir şekilde hizmet verenler ile arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

9. Sözleşmenin Feshi

9.1. Tarafların Talebi: Taraflar, bildirimsiz ve tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde tarafların birbirinden olan alacakları bu durumdan etkilenmez.

9.2. Kullanıcı’nın Hukuka Aykırı Davranışı: Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye ve Sözleşme’de yer alan talimatlara aykırı davranışının tespiti durumunda, UZMANPARK tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Kullanıcı, bir daha UZMANPARK platformunda kullanıcı sıfatıyla bulunamaz. Sözleşmenin bu nedenle feshi halinde Kullanıcı, geçmişe yönelik olarak hak kazandığı tüm kullanım haklarının silineceğini, herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağını, UZMANPARK nezdindeki her türlü hak ve alacağının cezai şart olarak irat kaydedileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

UZMANPARK sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri UZMANPARK KVK Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta UZMANPARK sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.


11. Fikri Mülkiyet Hakları

11.1. UZMANPARK uygulamasının logo, tasarım, imge, html kodu, algoritma, back-end kodları gibi telif hakkına tabi tüm unsurları UZMANPARK’a aittir. Kullanıcı, bu unsurları ticari amaçlarla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, taklit

11.2. UZMANPARK’ın her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.3. Kullanıcı’nın kendi resmi, özgeçmişi, referansları hariç Platform’da yer alan herhangi bir verinin kullanıcı tarafından başka bir platformda yayınlanması mümkün değildir.

11.4. Platform’da yapılan tüm değerlendirme, yorum, puanlama unsurlarının telif hakları UZMANPARK’a aittir. UZMANPARK bu yorum ve değerlendirmeleri yasal mevzuat çerçevesinde kullanıcıları sıralamak için kullanabilir.


12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


13. Tebligat Adresleri

UZMANPARK’a yapılacak tüm tebligatlar Talatpaşa Caddesi No:5/1 Şişli İstanbul adresine gönderilecektir.

Kullanıcı, adres bilgilerini doldururken tebligat adresini sisteme girer. Sözleşme’den doğacak tüm bildirimler bu adreslere yapılır. Taraflardan birinin adres değişikliği halinde bu durumun derhal diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar usule uygun kabul edilir.


14. Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, Uzmanpark Bilişim ve Teknoloji Anonim Şirketi’nin ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, konum servisi kayıtları, UZMANPARK mobil uygulaması sistem kayıtları, UZMANPARK sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.


15. Yürürlük İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ:

UZMANPARK olarak, siz değerli müşterilerimize, ilginizi çekebileceğine inandığımız mal/ürün ve hizmetler ile ilgili e-posta, SMS ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla bilgi vermek üzere iletişim izninizi istiyoruz.

İzin vermeniz halinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. İşbu ticari elektronik ileti onayı, sözleşmenin geçerlilik ya da ifası şartı değildir.

E-bültene abone olmak istiyorum:

Adınız: ______

Soyadınız:_______

E posta adresi:___________

Telefon numarası:_______________

• UZMANPARK hizmetleri ile ilgili e-mail, SMS üzerinden bilgilendirilmek istiyorum. Kullanıcı Sözleşmesini, KVK Bilgilendirme Yönergelerini (KVK Politikası, Çerez Politikası) okudum, kişisel verilerimin e-bülten üyeliği kapsamında işlenmesini, bu hizmetin yerine getirilmesi için 3.kişilerle paylaşılmasını ve kabul ediyorum.

*Bilgi: Dilediğiniz zaman e-bülten aboneliğinizi kolayca iptal edebilirsiniz. Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, ilgili Yasa gereğince onayın alındığı bilgisi, reddetme imkanı da tanınmak suretiyle iletişim adresinize aynı gün içerisinde iletilecektir. Size gönderilen elektronik posta ya da SMS’in alt bölümünde daima iptal yönlendirmesi bulunmaktadır.